โครงการไทยนิยมยั่งยืน

                           ร.ต.อ.เทพชัย อินดี รอง สวป.ฯ  , ร.ต.อ.พงษ์ระพี  ศิริพันธุ์ รอง สวป.ฯ , ร.ต.ท.ประกอบ   คุณาโรจน์รัตน์  รอง สว.(ป.)ฯ ,ร.ต.ท.ศรศักดิ์  วางหา รอง สว.(ป.)ฯ  เป็นวิทยากร การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น