จุดตรวจบูรณการช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

                             สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น ร่วมกับอำเภอวังชิ้น, สาธารณสุขอำเภอวังชิ้น, เทศบาลตำบลวังชิ้น ตั้งด่านตรวจจุดตรวจบูรณการช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561   ช่วงวันที่  11 - 17  เมษายน 2561  ณ จุดตรวจนาเวียง

\