ปีใหม่เมืองปี 61  รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

                       

    วันที่  18  เมษายน  2561   ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังชิ้น  ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ตามประเพณีปีใหม่เมือง 2561  

\