โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ภ.จว.แพร่ ตรวจราชการประจำปี 2561

รณรงค์ไฟป่าประจำปี 2561

โครงการครู D.A.R.E

 

กิจกรรมจิตอาสา

โครงการ"ต๋ำหนวด ภาค ๕ ป๊ะหน้า ป๊ะใจ๋ ประชาชน"

 

โครงการอำเภอเคลื่อนที่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลทึ่ 9

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ   บดินทรเทพยวรางกูร

บรรยายความรู้ให้กับเยาวชน

ฝึกประจำสัปดาห์

ฝึกอบรมทบทวน อปพร.อบต.แม่พุง

l

ประชุมสัญจร ตำบลแม่เกิ๋ง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯและ พอ.สว.

ประชุมหมู่บ้านสีขาว

ประชุมสัญจรที่ อบต.แม่พุง

โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด

พิธีปิดโครงการครู D.A.R.E

การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหา

ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

           แถลงข่าวผลการบูรณาการป้องกันปราบปรามยาเสพติด          อาชญากรรม อบายมุข จราจร และปัญหาสังคม  

 จุดตรวจหาดรั่วจับกุมรถสิบล้อขนไม้ชิงชัน